ADB đề xuất 3 sáng kiến 'nâng chất' lao động Việt Nam

ADB đề xuất 3 sáng kiến 'nâng chất' lao động Việt Nam

TTO - Hiện 70% tăng trưởng GDP của Việt Nam phụ thuộc vào FDI. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đề xuất 3 sáng kiến giúp Việt Nam cải thiện kỹ năng của người lao động Việt Nam để tiếp tục thu hút FDI trong thời gian tới.

Samsung lại giúp GDP quý I tăng 7,38%

Samsung lại giúp GDP quý I tăng 7,38%

TTO - Ngành công nghiệp chế biến chế tạo, trong đó nổi lên là Samsung có mức tăng trưởng mạnh mẽ đã khiến cho GDP của Việt Nam trong quý I tăng đến 7,38%.